fda-тай нитрилийн шалгалтын бээлий 40-өөс дээш насны эрчүүдэд зориулсан

Хамтын ажиллагааны түнш

Нийгэм, эдийн засгийн байдлын танилцуулга- fda-тай нитрилийн шалгалтын бээлий 40-өөс дээш насны эрчүүдэд зориулсан ,Нийгэм, эдийн засгийн байдлын танилцуулга Хэнтий аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдал (2018 оны 07 дугаар сарын байдлаар) Бүртгэлтэй ажилгүй иргэн Аймгийн хөдөлмөр эрхлэлтийн албанд бүртгэлтэй, ажил идэвхтэй эрж байгааГАРЧИГ ТӨГСӨЛТИЙН ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУДшалгалтын комисст тэмдэглүүлнэ. - Оюутан шалгалтын онолын асуултууд болон чадварын даалгавараа 30 минут бэлтгэж тэмдэглэл хийгээд самбарт гарч ярина.Нийгэм эдийн засгийн байдлын танилцуулга

34 насны, 20.7 хувь нь 35-44 насны, 13.4хувь нь 45-54 насны, 2.8 хувь нь 55-59 насны, 0.1 хувь нь 60 дээш насны ажилгүйчүүд байна. Ажилгүйчүүдийн 29.3 …

Төгсөлтийн нэгдсэн шалгалтын бодлогын шалгалтанд …

Төгсөлтийн нэгдсэн шалгалтын бодлогын шалгалтанд хэрэглэгдэх хууль тогтоомж /их дээд/ 2017 оны 12 сарын 26

Нийгэм, эдийн засгийн байдлын танилцуулга АГУУЛГА

*** - 18 - аас дээш насны 10000 хүнд ногдохоор тооцов. 13 ( 2018 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН БАЙДЛААР ) Нийгэм, эдийн засгийн байдлын танилцуулга ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ

Нийгэм эдийн засгийн байдлын танилцуулга

Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийг насны бүлгээр авч үзвэл 15-24 насны 20.6 хувь, 25-34 насны 32.5 хувь, 35-44 насны 27 хувь, 45-54 насны 17.3 хувь, 55-59 насны 2.5 хувь, 60 дээш насны 0.1 хувь ажилгүйчүүд байна.

Нийгэм эдийн засгийн байдлын танилцуулга

нь 25-34 насны, 24.0 хувь нь 35-44 насны, 15.9 хувь нь 45-54 насны, 3.4 хувь нь 55-59 насны, 0.5 хувь нь 60 дээш насны ажилгүйчүүд байна. Ажилгүйчүүдийн 26.4 хувь нь …

Хяналт, шалгалтын явцад 461 зөрчил, дутагдлыг арилгуулав

Нийслэлийн Онцгой байдлын газраас нийслэлийн нутаг дэвсгэрт байрлах нэг болон зоорийн давхрын баар, караоке үйлчилгээний газруудад гал түймрийн хяналт шалгалтыг 2019 оны 10 дугаар сарын 15-30-ны өдрүүдэд зохион ...

Нийгэм эдийн засгийн байдлын танилцуулга

Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийг насны бүлгээр авч үзвэл 15-24 насны 21.4 хувь, 25-34 насны 35.6 хувь, 35-44 насны 23.3 хувь, 45-54 насны 17 хувь,55-59 насны 4.4 хувь, 60 дээш насны 0.4 хувь ажилгүйчүүд байна.

Нийгэм эдийн засгийн байдлын танилцуулга

Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийг насны бүлгээр авч үзвэл 15-24 насны 22.5 хувь, 25-34 насны 33.6 хувь, 35-44 насны 23.3 хувь, 45-54 насны 16.6 хувь, 55-59 насны 3.8 хувь, 60 дээш насны 0.2 хувь ажилгүйчүүд байна.